O společnosti


V roce 2018 firma JRX automation s.r.o. podepsala kontrakt na distribuci produktů (měničů kmitočtu, servopohonů, HMI, PLC, řídicích systémů, solárních systému) s firmou Shenzhen INVT Electric Co., Ltd a stala se tak certifikovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku. Tímto aktem došlo k výraznému rozšíření aktivit firmy JRX automation s.r.o. v oblasti obchodní činnosti - dodávek komponentů pro průmyslovou automatizaci.

Společnost JRX automation s.r.o. vznikla v roce 2012 a sídlo má ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od samotného založení se prezentuje jako profesionální firma v oboru automatizace průmyslu a čerpá z dlouholetých zkušeností celého personálu v daném oboru.

Základním zaměřením firmy je tvorba elektro projektu a jeho realizace zákazníkovi na míru, tzn. základní návrh, projekce, technická dokumentace, výroba elektro zařízení, tvorba software, instalace a uvedení zařízení do provozu u konečného zákazníka a v neposlední řadě zajištění technické podpory a servisu. Dále se firma zabývá i dodávkami v oblasti automatizace, zejména v dodávkách měničů kmitočtu, servopohonů, robotů, senzoriky, kamerových inspekcí a řízení. S kooperací firem společnost dodává i jednoúčelové stroje a zařízení.

Mezi zákazníky JRX automation s.r.o. se řadí zejména firmy z oblasti automobilového průmyslu, výrobců produkčních linek (zpracování oceli, plastu, textilu), technologických zařízení, výrobců testovacích zařízení a mnoho dalších odvětví.