Servopohony

 

Servomotory IMS20A

Podrobnosti

Servopohon DA200

Podrobnosti

Servopohon DA180

Podrobnosti

Servopon je vždy tvořen kombinací servomotoru a servoměniče. Nabízíme Vám servopohony v rozsahu výkonu 100W – 55kW. 

Servomotory se dělí podle jmenovitých otáček, jmenovitého momentu, (výkonu), provedení bez klidové brzdy nebo s brzdou, rozlišení a provedení enkoderu (počet pulsů na otáčku). Servomotory jsou v uzavřeném provedení, nevyžadují cizí chlazení ventilátorem a odpadá tak náročná údržba. Rozměrově jsou servomotory menší než asynchronní motory se stejnými parametry. V náročnějších aplikacích, kde je potřeba asynchronní elektromotor doplnit zpětnou vazbou, cizím chlazením případně brzdou, jsou servopohony výhodnějším řešením.  

Servoměniče se dělí dle způsobu řízení:

  • Řízení pomocí digitálních vstupů a výstupů, analogové řízení: 
    ​​Pulsní řízení – rychlost a poloha se určuje pomocí vyslaných pulsů, servopohon pracuje v pozičním módu. Analogovým signálem lze případně regulovat momentové omezení.

Analogové řízení – rychlost servomotoru se určuje analogovým signálem (většinou +/-10V), servopohon pracuje v rychlostním režimu. Dalším analogovým signálem lze regulovat momentové omezení. Vhodné pro aplikace s externím polohovým regulátorem, aplikace s regulací momentu (navíječky).

Polohová tabulka – možnost zadání až 127 poloh, pro každou polohu rychlost, ACC/DEC a podmínky návaznosti na další pokračování. Jednotlivé řádky tabulky lze vyvolávat dle kombinace digitálních vstupů. Lze rovněž ovládat a měnit polohy dle komunikace Modbus RTU.   

  • Řízení pomocí průmyslové sběrnice (např. EtherCAT, Profibus-DP, PROFINET, Modbus, CANopen, Modbus RTU): 
    Veškeré řízení je prováděno pomoci sběrnice. Servopohon lze provozovat v polohovém režimu, v rychlostním režimu, lze nastavit rychlostní i momentové omezení. Stavy servopohonu jsou předávány do PLC (aktuální poloha, poruchy a další) a většinou není nutné zapojovat další digitální vstupy a výstupy. PLC řídí trajektorii pohybu, provádí motion funkce. Výhodou je snadné řízení více servopohonů pomocí jednoho PLC (interpolace, synchronní řízení).